Andersen Advisory Services ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. maj 2015
 • CVR 36904933

Virksomheden Andersen Advisory Services ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i København S. De blev etableret i 26. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 19.837 DKK, mens den i 2022 var på 30.868 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 34.015 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

34’ DKK

+294%

Egenkapital

231’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

39’ DKK

+321%

Årets resultat

202334.015 DKK
2022-17.547 DKK
202144.649 DKK
202052.692 DKK
201945.112 DKK
201856.513 DKK
20173.828 DKK
2016-1.248 DKK
2015119.943 DKK

Likviditetsgrad

166 %

+6%
God

Afkastningsgrad

4 %

-43%
Svag

Soliditetsgrad

50 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

466’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

20’ DKK

-36%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

390’ DKK

+16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  20’
  -
  -
  -
  20’
  25’
  -6’
  -
  19’
  39’
  -
  39’
  -5’
  34’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  76’
  76’
  -
  23’
  -
  -
  116’
  390’
  466’
  40’
  191’
  -
  -
  231’
  -
  231’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  11’
  -
  235’
  466’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Andersen Advisory Services ApS 27.04.2021
Andersen Advisory Services IVS 26.05.2015 26.04.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Amager Strandvej 162C · DK-2300 København S 26.05.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 01.10.2015
999999 Uoplyst 26.05.2015 30.09.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-04-27 27.04.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 27.04.2021
1 DKK 26.05.2015 26.04.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen eller af den samlede direktion. 26.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Torben Juul Andersen 26.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Torben Juul Andersen 28.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Andersen Advisory Services ApS

Amager Strandvej 162
2300 København S

CVR

36904933

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2015

P-nummer

1020430326

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Interactive Strategy ApS
 • Strategic Confluence ApS

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

er at udøve rådgivningsaktiviteter omkring økonomiske, finansielle og strategiske forhold samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af et medlem af direktionen eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-