Solgaarden Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. maj 2015
 • CVR 36903953

Virksomheden Solgaarden Holding ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Fredensborg. De blev etableret i 26. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -8.125 DKK, mens den i 2021 var på -8.563 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -8.171 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-8’ DKK

+13%

Egenkapital

-29’ DKK

-40%

Omsætning

-

Resultat før skat

-8’ DKK

+13%

Årets resultat

2022-8.171 DKK
2021-9.424 DKK
2020-8.993 DKK
2019-30.416 DKK
2018-1 DKK
2017-7.030 DKK
2016-2.681 DKK
2015-11.794 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+941%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-22 %

-39%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

129’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+5%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  -8’
  -
  -8’
  -
  -8’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  128’
  128’
  -
  -
  -
  -
  1’
  1’
  129’
  50’
  -79’
  -
  -
  -29’
  -
  -29’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  157’
  129’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Solgaarden Holding ApS 26.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Toeltvej 4 · DK-3480 Fredensborg 05.11.2019
Toeltvej 4 · DK-3480 Fredensborg 26.05.2015 04.11.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 26.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktionen 26.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Anne Raaen Rasmussen 26.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne Raaen Rasmussen 26.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Solgaarden Holding ApS

Toeltvej 4
3480 Fredensborg

CVR

36903953

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2015

P-nummer

1020429042

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

anne.rasmussen@gmail.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje værdipapirer og kapitalandele i andre virksomheder

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-