Sønderborg Lagerhotel ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 25. maj 2015
 • CVR 36903058

Virksomheden Sønderborg Lagerhotel ApS befinder sig i branchen "Oplagrings- og pakhusvirksomhed" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 25. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 984.797 DKK, mens den i 2020 var på 945.396 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 283.213 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Anja Schjødte Hedegaard.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

283’ DKK

+14%

Egenkapital

1.149’ DKK

+33%

Omsætning

-

Resultat før skat

363’ DKK

+14%

Årets resultat

2021283.213 DKK
2020248.238 DKK
2019-9.924 DKK
2018302.663 DKK
2017164.892 DKK
2016221.602 DKK
2015-6.207 DKK

Likviditetsgrad

337 %

+105%
God

Afkastningsgrad

18 %

+2%
God

Soliditetsgrad

53 %

+24%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.157’ DKK

+7%

Bruttofortjeneste

985’ DKK

+4%

Gældsforpligtelser

968’ DKK

-13%

Tilgodehavende

671’ DKK

+35%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  985’
  -479’
  -128’
  -
  378’
  9’
  -35’
  12’
  -15’
  363’
  -
  363’
  -
  283’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  265’
  -
  1.486’
  -
  -
  -
  -
  1.486’
  -
  81’
  416’
  81’
  92’
  671’
  2.157’
  50’
  1.099’
  -
  -
  1.149’
  -
  1.149’
  40’
  40’
  769’
  -
  -
  -
  769’
  -
  -
  -
  -
  -
  77’
  199’
  2.157’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sønderborg Lagerhotel ApS 18.02.2022
AC Montage ApS 25.05.2015 17.02.2022

Adresse

Adresse Fra Til
Tinggårdvej 4 · DK-6400 Sønderborg 04.01.2022
Tinggårdvej 4 · DK-6400 Sønderborg 19.11.2018 03.01.2022
Tinggårdvej 4 · DK-6400 Sønderborg 25.04.2017 18.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
521000 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 25.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-02-18 18.02.2022
2019-01-26 26.01.2019 17.02.2022
2015-05-25 25.05.2015 25.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 25.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 23.02.2022
Virksomheden tegnes af 2 direktører. 23.01.2019 22.02.2022
Virksomheden tegnes af direktøren. 27.09.2016 22.01.2019

Direktører

Navn Fra Til
Christian Schjødte Hedegaard 07.01.2017 04.11.2019
Anja Schjødte Hedegaard 27.09.2016
Christian Schjødte Hedegaard 25.05.2015 25.08.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Schjødtesminde Holding ApS 28.10.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Schjødte Hedegaard 25.05.2015 28.10.2018
Christian Schjødte Hedegaard 25.05.2015
Anja Schjødte Hedegaard 25.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sønderborg Lagerhotel ApS

Tinggårdvej 4
6400 Sønderborg

CVR

36903058

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

25. maj 2015

P-nummer

1020426728

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Schjødtesminde ApS

Branchekode

521000
Oplagrings- og pakhusvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

ch@acmontage.dk

Telefon

51932575

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive lagerhotel, transport for lagerhotellets kunder, landbrug, landskabspleje samt udlejning af maskiner og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller