Hulskov Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. maj 2015
 • CVR 36902949

Virksomheden Hulskov Invest ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kolding. De blev etableret i 26. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -4.951 DKK, mens den i 2021 var på -6.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 51.689 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

52’ DKK

+272%

Egenkapital

28’ DKK

+215%

Omsætning

-

Resultat før skat

51’ DKK

+303%

Årets resultat

202251.689 DKK
202113.887 DKK
2020-14.216 DKK
2019-83.822 DKK
2018-19.347 DKK
201743.507 DKK
201615.813 DKK
2015-28.071 DKK

Likviditetsgrad

53 %

-8%
Svag

Afkastningsgrad

-4 %

+55%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

24 %

+163%
God

Overskudsgrad

-

Balance

114’ DKK

+83%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

+17%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

46’ DKK

-8%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  56’
  56’
  51’
  -
  51’
  -1’
  52’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  68’
  -
  -
  68’
  68’
  -
  -
  34’
  -
  5’
  46’
  114’
  50’
  -22’
  -
  -
  28’
  -
  28’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  87’
  114’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Hulskov Invest ApS 26.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hulskovvej 60 · DK-6000 Kolding 26.05.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 26.05.2015 18.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af 1 direktør 27.10.2016
Selskabet tegnes af 1 direktør. 26.05.2015 19.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Erik Cæsar Bisgaard Christiansen 27.10.2016
Erik Cæsar Bisgaard Christiansen 26.05.2015 19.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Erik Cæsar Bisgaard Christiansen 26.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Hulskov Invest ApS

Hulskovvej 60
6000 Kolding

CVR

36902949

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. maj 2015

P-nummer

1020426205

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er besiddelse af anparter og værdipapirer, investering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af 1 direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller