Rønnede Stål ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. maj 2015
 • CVR 36900628

Virksomheden Rønnede Stål ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Faxe Ladeplads. De blev etableret i 21. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 452.167 DKK, mens den i 2022 var på 218.769 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 108.846 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

109’ DKK

+257%

Egenkapital

-10’ DKK

+92%

Omsætning

-

Resultat før skat

140’ DKK

+257%

Årets resultat

2023108.846 DKK
2022-69.436 DKK
202165.966 DKK
202086.308 DKK
2019-67.228 DKK
2018-56.166 DKK
2017-40.208 DKK
2016-58.340 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-99%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

9 %

+199%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-0 %

+91%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

3.918’ DKK

-8%

Bruttofortjeneste

452’ DKK

+107%

Gældsforpligtelser

3.928’ DKK

-10%

Tilgodehavende

2’ DKK

-99%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  452’
  -
  -86’
  -
  367’
  0
  -227’
  -
  -227’
  140’
  -
  140’
  -31’
  109’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  3.915’
  -
  -
  -
  2’
  3.916’
  -
  -
  1’
  1’
  -
  2’
  3.918’
  50’
  -60’
  -
  -
  -10’
  -
  -10’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.160’
  48’
  -
  214’
  -
  25’
  -
  1.768’
  3.918’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Rønnede Stål ApS 21.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Strandhovedvej 5A · DK-4654 Faxe Ladeplads 30.11.2015
Strandhovedvej 5A · DK-4654 Faxe Ladeplads 21.05.2015 29.11.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 21.05.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 21.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Charlie Henrik Jerry Lundstrøm 21.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Charlie Henrik Jerry Lundstrøm 21.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Rønnede Stål ApS

Strandhovedvej 5
4654 Faxe Ladeplads

CVR

36900628

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. maj 2015

P-nummer

1020419772

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

26113312

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-