BAR A/D ApS

UNDER KONKURS
 • APS
 • Etableret 11. maj 2015
 • CVR 36894318

Virksomheden BAR A/D ApS befinder sig i branchen "Undervisning inden for sport og fritid" og har adresse i Aarhus C. De blev etableret i 11. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2020 på 390.601 DKK, mens den i 2019 var på 595.773 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 861 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1’ DKK

+104%

Egenkapital

24’ DKK

+4%

Omsætning

-

Resultat før skat

-9’ DKK

+68%

Årets resultat

2020861 DKK
2019-20.865 DKK
201839.376 DKK
201715.508 DKK
2016-63.277 DKK
20152.701 DKK

Likviditetsgrad

21 %

-20%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-2 %

+68%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

9 %

+19%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

276’ DKK

-13%

Bruttofortjeneste

391’ DKK

-34%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

53’ DKK

-31%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2020
  -
  391’
  -
  -21’
  -
  -7’
  -
  -2’
  -
  -2’
  -9’
  -
  -9’
  -9’
  1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2020
  -
  -
  8’
  118’
  -
  126’
  -
  -
  96’
  96’
  222’
  1’
  -
  -
  -
  37’
  53’
  276’
  50’
  -26’
  -
  -
  24’
  -
  24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  252’
  252’
  276’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BAR A/D ApS 11.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Karupvej 1 · DK-8000 Aarhus C 01.07.2019
Jægergårdsgade 152 · DK-8000 Aarhus C 16.10.2018 30.06.2019
Jægergårdsgade 152 · DK-8000 Aarhus C 11.05.2015 15.10.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
855100 Undervisning inden for sport og fritid 11.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-10 10.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 11.05.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en likvidator 13.10.2022 19.01.2023
 Virksomheden tegnes af Bjørn Brochmann Møller 10.06.2021 23.08.2022
 Virksomheden tegnes af Bjørn Brochmann Møller og Anders Deenfeldt Christiansen i forening. 11.05.2015 09.06.2021

Direktører

Navn Fra Til
Bjørn Brochmann Møller 01.05.2021 23.08.2022
Anders Møller Deenfeldt 11.05.2015 01.05.2021
Bjørn Brochmann Møller 11.05.2015 30.04.2021

Legalle ejere

Navn Fra Til
KP12KG ApS 11.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjørn Brochmann Møller 11.05.2015
Anders Møller Deenfeldt 11.05.2015 01.05.2021

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BAR A/D ApS

Karupvej 1
8000 Aarhus C

CVR

36894318

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2015

P-nummer

1020401490

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

855100
Undervisning inden for sport og fritid

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@trxaarhus.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at beskæftige sig med personlig træning til individuelle og grupper, holdundervisning og hertil tilknyttede aktiviteter.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en likvidator

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Revisor

-