Micar ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 11. maj 2015
 • CVR 36893990

Virksomheden Micar ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Herlev. De blev etableret i 11. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 165.358 DKK, mens den i 2022 var på -56.636 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 74.780 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Stig Andersen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

75’ DKK

+229%

Egenkapital

313’ DKK

+32%

Omsætning

-

Resultat før skat

84’ DKK

+213%

Årets resultat

202374.780 DKK
2022-57.993 DKK
2021-35.545 DKK
2020913 DKK
2019-40.340 DKK
20186.589 DKK
2017-6.825 DKK
2016-21.626 DKK
2015-17.522 DKK

Likviditetsgrad

132 %

-67%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

16 %

+164%
God

Soliditetsgrad

58 %

-27%
God

Overskudsgrad

-

Balance

535’ DKK

+80%

Bruttofortjeneste

165’ DKK

+392%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

295’ DKK

+25%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  165’
  -
  -81’
  -
  84’
  -
  0
  -
  0
  84’
  -
  84’
  -9’
  75’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  211’
  211’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  29’
  29’
  241’
  -
  -
  -
  -
  252’
  295’
  535’
  400’
  -309’
  -
  211’
  313’
  -
  313’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  12’
  -
  223’
  535’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Micar ApS 11.05.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Smedeholm 11A · DK-2730 Herlev 06.03.2024
Snogegårdsvej 101 · DK-2860 Søborg 13.12.2022 05.03.2024
Wilders Plads 15C · DK-1403 København K 05.02.2020 12.12.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 11.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2022-03-01 01.03.2022
2017-04-11 11.04.2017 28.02.2022

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 01.03.2022
200.000 DKK 11.04.2017 28.02.2022
50.000 DKK 11.05.2015 10.04.2017

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 11.05.2015

Direktører

Navn Fra Til
Peter Lemming Zandbergen 01.03.2022
Stig Andersen 11.05.2015
Thomas Neergaard Jacobsen 11.05.2015 28.02.2022

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stig Andersen 01.03.2022
Peter Lemming Zandbergen 01.03.2022

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Micar ApS

Smedeholm 11
2730 Herlev

CVR

36893990

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11. maj 2015

P-nummer

1020401008

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MiCAR Auto E-commerce ApS
 • Micar Digital Services ApS
 • Micar.dk ApS

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

contact@micar.dk

Telefon

89809080

Hjemmeside

Formål

Selskabets formål er at udvikle og sælge automatiserede, data-drevne og digitale løsninger, software og platforme, herunder yde bistand ved forretningsledelse og -udvikling.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af to direktører i forening.

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller