BFE Underholdning ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. maj 2015
 • CVR 36736739

Virksomheden BFE Underholdning ApS befinder sig i branchen "Reklamebureauer" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 5. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -5.600 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-6’ DKK

+96%

Egenkapital

-31’ DKK

-22%

Omsætning

-

Resultat før skat

-6’ DKK

+96%

Årets resultat

2022-5.600 DKK
2021-156.944 DKK
20202.327 DKK
2019141.617 DKK
2018-5.500 DKK
2017-3.500 DKK
2016-3.500 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

0 %

-8%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-12 %

0%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-78 %

-22%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

40’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -6’
  -
  -6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  0
  0
  40’
  40’
  -170’
  -
  -
  -31’
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  71’
  71’
  40’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BFE Underholdning ApS 18.08.2020
BFE Underholdning IVS 05.05.2015 17.08.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Gladsaxe Møllevej 21 · DK-2860 Søborg 29.09.2021
Øresundsvej 108 · DK-2300 København S 01.10.2018 28.09.2021
Øresundsvej 108 · DK-2300 København S 20.11.2017 30.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
731110 Reklamebureauer 05.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-08-18 18.08.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 18.08.2020
1 DKK 05.05.2015 17.08.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør 05.01.2018
Virksomheden tegnes af direktøren 05.05.2015 09.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Danni Boesen 05.01.2018
Danni Boesen 05.05.2015 09.12.2017

Reelle ejere

Navn Fra Til
Danni Boesen 05.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BFE Underholdning ApS

Gladsaxe Møllevej 21
2860 Søborg

CVR

36736739

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. maj 2015

P-nummer

1020383921

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

731110
Reklamebureauer

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

danniboesen@hotmail.com

Telefon

53644644

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at lave reklame og underholdning.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-