Bloch El ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 4. maj 2015
 • CVR 36736496

Virksomheden Bloch El ApS befinder sig i branchen "Anden bygningsinstallationsvirksomhed" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 4. maj 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 6.681 DKK, mens den i 2022 var på -16.771 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 6.420 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

6’ DKK

+138%

Egenkapital

52’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

6’ DKK

+138%

Årets resultat

20236.420 DKK
2022-17.025 DKK
202122.257 DKK
202064.190 DKK
2019-1.271 DKK
2018-43.034 DKK
2017-1.407 DKK
201619.680 DKK

Likviditetsgrad

124 %

-29%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

2 %

+116%
Svag

Soliditetsgrad

19 %

-55%
God

Overskudsgrad

-

Balance

270’ DKK

+153%

Bruttofortjeneste

7’ DKK

+140%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

270’ DKK

+153%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  7’
  -
  -
  -
  7’
  -
  -
  -
  -
  6’
  -
  6’
  -
  6’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  175’
  -
  -
  95’
  270’
  270’
  40’
  12’
  -
  -
  52’
  -
  52’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  218’
  270’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Bloch El ApS 07.01.2020
MFB IVS 04.05.2015 06.01.2020

Adresse

Adresse Fra Til
Frue Kirke Stræde 6 · DK-4000 Roskilde 21.10.2023
Allehelgensgade 17B · DK-4000 Roskilde 06.01.2022 20.10.2023
Henrik Nielsens Vej 15 · DK-4000 Roskilde 24.05.2019 05.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 24.05.2019
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.05.2018 23.05.2019
432900 Anden bygningsinstallationsvirksomhed 04.05.2015 19.05.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-01-07 07.01.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 07.01.2020
2.000 DKK 04.05.2015 06.01.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 09.01.2020
Selskabet tegnes af en direktør alene 04.05.2015 08.01.2020

Direktører

Navn Fra Til
Martin Flemming Bloch 04.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Flemming Bloch 04.05.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Bloch El ApS

Frue Kirke Stræde 6
4000 Roskilde

CVR

36736496

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

4. maj 2015

P-nummer

1020383077

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • MFB ApS

Branchekode

432900
Anden bygningsinstallationsvirksomhed

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-