Nilsson Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 29. apr. 2015
 • CVR 36735953

Virksomheden Nilsson Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Regstrup. De blev etableret i 29. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.264 DKK, mens den i 2021 var på -2 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.045.889 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.046’ DKK

+264%

Egenkapital

8.586’ DKK

+14%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.031’ DKK

+259%

Årets resultat

20221.045.889 DKK
2021287.049 DKK
20204.913.757 DKK
201955.105 DKK
20181.126.480 DKK
2017716.198 DKK
2016188.713 DKK
2015-155.642 DKK

Likviditetsgrad

40 %

-55%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-0 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

95 %

+4%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.027’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

< -999%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

176’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -6’
  -
  -83’
  1.120’
  1.038’
  1.031’
  -
  1.031’
  -15’
  1.046’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  8.709’
  -
  -
  8.851’
  8.851’
  -
  -
  1’
  -
  78’
  176’
  9.027’
  50’
  3’
  -
  -
  8.586’
  -
  8.586’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  376’
  -
  -
  -15’
  -
  0
  441’
  9.027’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Nilsson Holding ApS 29.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Nørupvej 9 · DK-4420 Regstrup 25.04.2024
Nørupvej 9 · DK-4420 Regstrup 20.02.2024 24.04.2024
Nørupvej 9 · DK-4420 Regstrup 29.04.2015 19.02.2024

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 29.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-02-22 22.02.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 29.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 29.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Peter Nilsson 22.02.2016
Peter Nilsson 29.04.2015 27.01.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Peter Nilsson 13.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Nilsson Holding ApS

Nørupvej 9
4420 Regstrup

CVR

36735953

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

29. april 2015

P-nummer

1020381309

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber samt investerings- finansierings- og udlejningsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-