Kucon ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 22. apr. 2015
 • CVR 36733969

Virksomheden Kucon ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Åbyhøj. De blev etableret i 22. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 1.047.415 DKK, mens den i 2022 var på 1.087.404 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.017.318 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Lars Kjær Kuhlmann.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.017’ DKK

+509%

Egenkapital

1.111’ DKK

-34%

Omsætning

-

Resultat før skat

1.316’ DKK

+475%

Årets resultat

20231.017.318 DKK
2022167.138 DKK
2021569.399 DKK
2020595.019 DKK
2019689.189 DKK
2018311.862 DKK
2017500.635 DKK
2016645.313 DKK

Likviditetsgrad

111 %

-33%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

13 %

-30%
God

Soliditetsgrad

26 %

-53%
God

Overskudsgrad

-

Balance

4.330’ DKK

+39%

Bruttofortjeneste

1.047’ DKK

-4%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3.576’ DKK

+51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  1.047’
  -480’
  -
  -
  568’
  897’
  -
  -
  897’
  1.316’
  -
  1.316’
  -298’
  1.017’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  754’
  754’
  -
  31’
  -
  -
  450’
  3.576’
  4.330’
  50’
  61’
  1.000’
  -
  1.111’
  -
  1.111’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.757’
  -
  -
  -
  18’
  -
  3.219’
  4.330’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kucon ApS 22.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
I.P. Jacobsens Vej 18 · DK-8230 Åbyhøj 18.04.2017
I.P. Jacobsens Vej 18 · DK-8230 Åbyhøj 22.04.2015 17.04.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 22.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-12-10 10.12.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 22.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 22.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Lars Kjær Kuhlmann 01.05.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lars Kjær Kuhlmann 22.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kucon ApS

I.P. Jacobsens Vej 18
8230 Åbyhøj

CVR

36733969

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22. april 2015

P-nummer

1020375775

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at levere specialistrådgivning indenfor projektsalg, konceptsalg og løsningssalg til både den offentlige og private sektor

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-