Kiel Trading ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. apr. 2015
 • CVR 36723793

Virksomheden Kiel Trading ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Lundby. De blev etableret i 24. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.851 DKK, mens den i 2022 var på -10.350 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -38.253 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-38’ DKK

+52%

Egenkapital

-45’ DKK

-537%

Omsætning

-

Resultat før skat

-40’ DKK

+50%

Årets resultat

2023-38.253 DKK
2022-78.919 DKK
202156.926 DKK
2020-5.970 DKK
2019-5.553 DKK
2018-142.931 DKK
2017118.898 DKK
201610.426 DKK

Likviditetsgrad

17 %

-25%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-472 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

10’ DKK

-77%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

+24%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

10’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -31’
  -33’
  -40’
  -
  -40’
  -2’
  -38’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  10’
  10’
  40’
  -85’
  -
  -
  -45’
  -
  -45’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  -
  0
  -
  6’
  -
  55’
  10’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Kiel Trading ApS 12.08.2021
Kiel Trading IVS 24.04.2015 11.08.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Grumløsevej 139 · DK-4750 Lundby 24.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-08-12 12.08.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.08.2021
1 DKK 24.04.2015 11.08.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør. 24.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Kiel 24.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Kiel 24.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Kiel Trading ApS

Grumløsevej 139
4750 Lundby

CVR

36723793

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. april 2015

P-nummer

1020348069

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

info@kiels.dk

Telefon

61336161

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at udøve virksomhed ved investering og finansiering samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-