KC Give Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 21. apr. 2015
 • CVR 36723505

Virksomheden KC Give Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Give. De blev etableret i 21. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -6.692 DKK, mens den i 2021 var på -6.193 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -83.344 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-83’ DKK

-258%

Egenkapital

698’ DKK

-22%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-83’ DKK

-269%

Årets resultat

2022-83.344 DKK
202152.892 DKK
2020165.946 DKK
2019300.449 DKK
201831.523 DKK
201780.554 DKK
2016160.904 DKK
2015-94.889 DKK

Likviditetsgrad

76 %

-40%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

-30%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

82 %

-6%
God

Overskudsgrad

-

Balance

856’ DKK

-17%

Bruttofortjeneste

-7’ DKK

-8%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

119’ DKK

-30%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -7’
  -
  -
  -
  -7’
  -
  -3’
  -73’
  -77’
  -83’
  -
  -83’
  -
  -83’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  714’
  -
  -
  736’
  736’
  -
  -
  -
  -
  1’
  119’
  856’
  50’
  452’
  118’
  -
  698’
  -
  698’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  153’
  -
  -
  -
  5’
  -
  158’
  856’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KC Give Holding ApS 21.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vagtbanke 5 · DK-7323 Give 24.01.2022
Vagtbanke 5 · DK-7323 Give 30.04.2019 23.01.2022
Jernbanegade 12 · DK-7323 Give 21.04.2015 29.04.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 21.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 21.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren. 21.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Keld Christensen 21.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Keld Christensen 21.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KC Give Holding ApS

Vagtbanke 5
7323 Give

CVR

36723505

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

21. april 2015

P-nummer

1020347151

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-