odor & fumes APS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. apr. 2015
 • CVR 36718560

Virksomheden odor & fumes APS befinder sig i branchen "Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik" og har adresse i Valby. De blev etableret i 20. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 7.991 DKK, mens den i 2020 var på -11.610 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -81.920 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-82’ DKK

-277%

Egenkapital

-187’ DKK

-78%

Omsætning

-

Resultat før skat

-83’ DKK

-220%

Årets resultat

2021-81.920 DKK
2020-21.716 DKK
201918.302 DKK
2018-26.752 DKK
2017-60.521 DKK
2016-64.639 DKK

Likviditetsgrad

41 %

-27%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

+148%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

-143 %

-83%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

131’ DKK

-3%

Bruttofortjeneste

8’ DKK

+169%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

131’ DKK

-3%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  8’
  -
  -
  -
  8’
  -
  -
  -
  -
  -83’
  -
  -83’
  -1’
  -82’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  16’
  0
  -
  -
  69’
  131’
  131’
  50’
  -237’
  -
  -
  -187’
  -
  -187’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  -
  10’
  12’
  318’
  131’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
odor & fumes APS 28.06.2021
Dufteriet APS 20.04.2015 27.06.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Danhaven 28 · DK-2500 Valby 20.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
464500 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 20.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-06-28 28.06.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 20.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jens Auhagen 20.04.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
JA-Hifu Holding IVS 21.04.2015 01.10.2020

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jens Auhagen 20.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

odor & fumes APS

Danhaven 28
2500 Valby

CVR

36718560

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. april 2015

P-nummer

1020333452

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

464500
Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at designe og sælge naturlige parfumer og duftaccessoirer samt at drive webshop og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-