Ulrik Mariager Jakobsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. apr. 2015
 • CVR 36717599

Virksomheden Ulrik Mariager Jakobsen Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Sindal. De blev etableret i 13. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 801.307 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

801’ DKK

-23%

Egenkapital

2.741’ DKK

+34%

Omsætning

-

Resultat før skat

831’ DKK

-20%

Årets resultat

2021801.307 DKK
20201.047.054 DKK
2019291.572 DKK
2018484.801 DKK
2017318.314 DKK
2016254.684 DKK
2015-32.069 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

22 %

-53%
God

Soliditetsgrad

88 %

-5%
God

Overskudsgrad

-

Balance

3.104’ DKK

+41%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  6’
  690’
  152’
  -10’
  -
  142’
  831’
  -
  831’
  -
  801’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.041’
  1.041’
  -
  -
  -
  -
  174’
  -
  3.104’
  50’
  1.726’
  -
  -
  2.741’
  -
  2.741’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  342’
  363’
  3.104’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ulrik Mariager Jakobsen Holding ApS 13.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Bjørnsbækvej 151 · DK-9870 Sindal 13.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 13.04.2015 29.12.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 13.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Ulrik Mariager Jakobsen 13.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Ulrik Mariager Jakobsen 13.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ulrik Mariager Jakobsen Holding ApS

Bjørnsbækvej 151
9870 Sindal

CVR

36717599

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. april 2015

P-nummer

1020330674

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-