BMWS Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. apr. 2015
 • CVR 36717122

Virksomheden BMWS Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Morud. De blev etableret i 17. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 0 DKK, mens den i 2021 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -2 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

0%

Egenkapital

50’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

0 DKK

0%

Årets resultat

2022-2 DKK
2021-2 DKK
2020-2 DKK
2019-39 DKK
20181.254 DKK
201726.149.927 DKK
2016-195 DKK
2015-7.714 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

50’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

50’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  0
  0
  -
  0
  -
  0

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  29’
  -
  0
  50’
  50’
  50’
  0
  -
  -
  50’
  -
  50’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  50’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
BMWS Holding ApS 17.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Egebakken 3 · DK-5462 Morud 17.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 30.11.2017
999999 Uoplyst 17.04.2015 29.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 17.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af én direktør alene. 17.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Bjørn Lund Smidt 17.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjørn Lund Smidt 17.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

BMWS Holding ApS

Egebakken 3
5462 Morud

CVR

36717122

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. april 2015

P-nummer

1020329218

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at besidde og investerer i kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af én direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-