EcoDal Holding IVS

TVANGSOPLØST
 • IVS
 • Etableret 17. apr. 2015
 • CVR 36716878

Virksomheden EcoDal Holding IVS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aalborg. De blev etableret i 17. april 2015 og er af virksomhedstypen Iværksætterselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2016 på 0 DKK, mens den i 2015 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 0 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

0 DKK

Egenkapital

5’ DKK

0%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

0 DKK

Årets resultat

20160 DKK
20150 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

5’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

3’ DKK

0%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2016
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2016
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  2’
  2’
  -
  -
  -
  -
  3’
  3’
  5’
  5’
  -
  -
  -
  5’
  -
  5’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
EcoDal Holding IVS 17.04.2015 18.01.2018

Adresse

Adresse Fra Til
Sjællandsgade 84 · DK-9000 Aalborg 17.04.2015 18.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 17.04.2015 18.01.2018

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.000 DKK 17.04.2015 18.01.2018

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren alene 17.04.2015 07.12.2017

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Thorsen 18.04.2015 07.12.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

EcoDal Holding IVS

Sjællandsgade 84
9000 Aalborg

CVR

36716878

Virksomhedstype

Iværksætterselskab

Stiftet

17. april 2015

P-nummer

1020328033

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje virksomheder og ejendomme og tilsvarende virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren alene

Registeret kapital

5.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-