Silverfox Capital ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. apr. 2015
 • CVR 36715081

Virksomheden Silverfox Capital ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 16. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -121.998 DKK, mens den i 2021 var på 66.250 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -127.204 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-127’ DKK

-362%

Egenkapital

-80’ DKK

-271%

Omsætning

-113’ DKK

-259%

Resultat før skat

-127’ DKK

-303%

Årets resultat

2022-127.204 DKK
202148.622 DKK
202056.076 DKK
201931.130 DKK
2018-12.134 DKK
201733.274 DKK
2016-12.739 DKK
2015-17.573 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-26 %

-227%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-17 %

-218%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

108 %

+16%
God

Balance

471’ DKK

+45%

Bruttofortjeneste

-122’ DKK

-284%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

471’ DKK

+45%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -113’
  -122’
  -
  -
  9’
  -122’
  -
  -5’
  -
  -5’
  -127’
  -
  -127’
  -1’
  -127’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  471’
  471’
  471’
  40’
  -121’
  -
  -
  -80’
  -
  -80’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  551’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  471’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Silverfox Capital ApS 12.10.2021
Silverfox Capital IVS 16.04.2015 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglesangs Allé 43 · DK-8210 Aarhus V 29.12.2017
Fuglesangs Allé 43 · DK-8210 Aarhus V 16.04.2015 28.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 16.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.320 DKK 12.10.2021
720 DKK 16.04.2015 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
  Virksomheden tegnes af tre direktører. 16.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mads Christian Sandvad 16.04.2015
Jerrick Levisen Nielsen 16.04.2015
Herluf Grotkjær 16.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Anne-Mette Damhøj Sandvad 16.04.2015
Jerrick Levisen Nielsen 16.04.2015
Herluf Grotkjær 16.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Silverfox Capital ApS

Fuglesangs Allé 43
8210 Aarhus V

CVR

36715081

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. april 2015

P-nummer

1020323511

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

silverfox@sandvad.dk

Telefon

52244770

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er køb, salg og investering i fast ejendom og værdipapirer, samt al anden efter besty-relsens skøn dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

  Virksomheden tegnes af tre direktører.

Registeret kapital

40.320 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja