Sandvad Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 15. mar. 2015
 • CVR 36683716

Virksomheden Sandvad Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus V. De blev etableret i 15. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 40.000 DKK, mens den i 2020 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 40.000 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

40’ DKK

Egenkapital

40’ DKK

> +999%

Omsætning

40’ DKK

Resultat før skat

40’ DKK

Årets resultat

202140.000 DKK
20200 DKK
20190 DKK
20180 DKK
20170 DKK
2016-4.246 DKK
2015-5.617 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

19 %

God

Soliditetsgrad

19 %

> +999%
God

Overskudsgrad

100 %

God

Balance

206’ DKK

+42%

Bruttofortjeneste

40’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

83’ DKK

+51%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  40’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  40’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  123’
  123’
  -
  -
  -
  -
  -
  83’
  206’
  40’
  -
  -
  -
  40’
  -
  40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  166’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  206’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sandvad Holding ApS 12.10.2021
Sandvad Holding IVS 15.03.2015 11.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Fuglesangs Allé 43 · DK-8210 Aarhus V 29.12.2017
Fuglesangs Allé 43 · DK-8210 Aarhus V 15.03.2015 28.12.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 15.03.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-12 12.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 12.10.2021
2.000 DKK 15.03.2015 11.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 15.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Mads Christian Sandvad 15.03.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Anne-Mette Damhøj Sandvad 15.03.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Mads Christian Sandvad 15.03.2015
Anne-Mette Damhøj Sandvad 15.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sandvad Holding ApS

Fuglesangs Allé 43
8210 Aarhus V

CVR

36683716

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

15. marts 2015

P-nummer

1020236430

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

holding@sandvad.dk

Telefon

21128410

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje aktier eller anparter i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller