AH Trust Estate ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 5. apr. 2015
 • CVR 36714085

Virksomheden AH Trust Estate ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Skanderborg. De blev etableret i 5. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 32.772 DKK, mens den i 2021 var på 14.167 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -40.795 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-41’ DKK

+31%

Egenkapital

348’ DKK

+414%

Omsætning

-

Resultat før skat

-46’ DKK

+33%

Årets resultat

2022-40.795 DKK
2021-58.787 DKK
2020-59.476 DKK
2019-20.306 DKK
2018-7.899 DKK
2017-417 DKK
2016430 DKK
2015-14.485 DKK

Likviditetsgrad

4 %

-13%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+259%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

22 %

+411%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.591’ DKK

+1%

Bruttofortjeneste

33’ DKK

+131%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

45’ DKK

-36%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  33’
  -
  -21’
  -
  11’
  1’
  -
  -
  1’
  -46’
  -
  -46’
  -5’
  -41’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  1.545’
  -
  -
  -
  -
  1.545’
  -
  -
  28’
  1’
  17’
  45’
  1.591’
  50’
  298’
  -
  -
  348’
  -
  348’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.193’
  -
  -
  -
  0
  49’
  1.242’
  1.591’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
AH Trust Estate ApS 05.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ryvejen 27 · DK-8660 Skanderborg 05.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 05.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 05.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. 05.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kim Andre' Holk Hansen 05.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kim Andre' Holk Hansen 05.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

AH Trust Estate ApS

Ryvejen 27
8660 Skanderborg

CVR

36714085

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

5. april 2015

P-nummer

1020320725

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at fungere som ejendomsselskab og lignende efter ledelsens skøn

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-