JK Legal Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 14. apr. 2015
 • CVR 36713194

Virksomheden JK Legal Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København SV. De blev etableret i 14. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -3.750 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 330.592 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

331’ DKK

+183%

Egenkapital

388’ DKK

+579%

Omsætning

-

Resultat før skat

333’ DKK

+195%

Årets resultat

2023330.592 DKK
2022116.663 DKK
202187.941 DKK
20200 DKK
2019-200.838 DKK
201812.753 DKK
20170 DKK
2016-9.375 DKK

Likviditetsgrad

65 %

+24%
Svag

Afkastningsgrad

-1 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

60 %

+274%
God

Overskudsgrad

-

Balance

643’ DKK

+82%

Bruttofortjeneste

-4’ DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

164’ DKK

+6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -4’
  -
  -
  -
  -4’
  -
  -3’
  339’
  336’
  333’
  -
  333’
  -2’
  331’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  478’
  -
  -
  478’
  478’
  -
  -
  9’
  24’
  122’
  164’
  643’
  50’
  -113’
  -
  -
  388’
  -
  388’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  255’
  643’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JK Legal Holding ApS 14.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ben Websters Vej 38 · DK-2450 København SV 07.02.2023
Ben Websters Vej 38 · DK-2450 København SV 17.12.2018 06.02.2023
Flæsketorvet 26 · DK-1711 København V 13.10.2016 16.12.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 14.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 14.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af Jørgen Koch 30.11.2018
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 14.04.2015 29.11.2018

Direktører

Navn Fra Til
Jørgen Koch 01.07.2016
Jørgen Koch 14.04.2015 29.11.2018

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jørgen Koch 14.04.2016

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JK Legal Holding ApS

Ben Websters Vej 38
2450 København SV

CVR

36713194

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

14. april 2015

P-nummer

1020318496

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

jorgenkoch80@gmail.com

Telefon

51915250

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at investere i og besidde kapitalandele og finansielle instrumenter samt drive anden virksomhed, der efter direktionens skøn er direkte eller indirekte forbundet hermed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af Jørgen Koch

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-