Victoria VII Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 10. apr. 2015
 • CVR 36708298

Virksomheden Victoria VII Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Gilleleje. De blev etableret i 10. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 0 DKK, mens den i 2022 var på 0 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.048 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-1’ DKK

-126%

Egenkapital

26’ DKK

-4%

Omsætning

0 DKK

Resultat før skat

-1’ DKK

-126%

Årets resultat

2023-1.048 DKK
2022-463 DKK
2021-35 DKK
2020-12.862 DKK
20190 DKK
2018-7 DKK
2017-2.441 DKK
2016-1.027 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

100 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

26’ DKK

-4%

Bruttofortjeneste

0 DKK

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

6’ DKK

-16%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -1’
  -
  -1’
  -1’
  -
  -1’
  -
  -1’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  20’
  -
  -
  20’
  20’
  -
  -
  -
  -
  6’
  6’
  26’
  40’
  -1’
  -
  -13’
  26’
  -
  26’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  26’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Victoria VII Holding ApS 17.11.2019
Victoria VII Holding IVS 10.04.2015 16.11.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Vinkelåsen 22 · DK-3250 Gilleleje 01.06.2021
Bredgade 30 · DK-1260 København K 08.09.2020 31.05.2021
Johan Semps Gade 7 · DK-1402 København K 10.04.2015 07.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 10.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-17 17.11.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 17.11.2019
1 DKK 10.04.2015 16.11.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 10.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Linda Victoria Skovsende 10.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Linda Victoria Skovsende 10.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Victoria VII Holding ApS

Vinkelåsen 22
3250 Gilleleje

CVR

36708298

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

10. april 2015

P-nummer

1020303308

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere kapitalandele i selskaber. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med nævnte formål.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-