Frontend Matters ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2015
 • CVR 36707968

Virksomheden Frontend Matters ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Holstebro. De blev etableret i 1. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 101.341 DKK, mens den i 2022 var på 60.975 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 84.328 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

84’ DKK

+357%

Egenkapital

182’ DKK

+86%

Omsætning

-

Resultat før skat

97’ DKK

+395%

Årets resultat

202384.328 DKK
2022-32.817 DKK
202191.677 DKK
2020-11.370 DKK
201930.386 DKK
201864.812 DKK
20173.796 DKK
2016-955 DKK

Likviditetsgrad

405 %

+26%
God

Afkastningsgrad

42 %

-2%
God

Soliditetsgrad

75 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

241’ DKK

+70%

Bruttofortjeneste

101’ DKK

+66%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

241’ DKK

+70%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  101’
  -
  -
  -
  101’
  0
  -5’
  -
  -5’
  97’
  -
  97’
  -12’
  84’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  35’
  241’
  241’
  50’
  73’
  59’
  -
  182’
  -
  182’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  21’
  -
  -
  -
  9’
  -
  60’
  241’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Frontend Matters ApS 01.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Klintevej 9 · DK-7500 Holstebro 15.06.2015
Bagsværddal 7 · DK-2880 Bagsværd 01.04.2015 14.06.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 01.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene 01.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Søren Madsen 01.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Søren Madsen 01.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Frontend Matters ApS

Klintevej 9
7500 Holstebro

CVR

36707968

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2015

P-nummer

1020302859

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

soren@frontendmatters.dk

Telefon

-

Formål

Virksomhedens formål er at udvikle it systemer, samt yde konsulent bistand.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-