Ullitz Research ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2015
 • CVR 36703849

Virksomheden Ullitz Research ApS befinder sig i branchen "Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 1. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 529 DKK, mens den i 2020 var på -23.658 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 29.990 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

30’ DKK

+133%

Egenkapital

-40’ DKK

+43%

Omsætning

18’ DKK

Resultat før skat

30’ DKK

+133%

Årets resultat

202129.990 DKK
2020-90.383 DKK
201963.858 DKK
2018-88.406 DKK
2017-3.719 DKK
20163.768 DKK
2015-5.525 DKK

Likviditetsgrad

93 %

+7%
Svag

Afkastningsgrad

0 %

+102%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-7 %

+49%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

3 %

Tilfredsst.

Balance

537’ DKK

+13%

Bruttofortjeneste

1’ DKK

+102%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

537’ DKK

+13%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  18’
  1’
  -
  -
  17’
  1’
  -
  -39’
  -
  -39’
  30’
  -
  30’
  -
  30’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  -
  9’
  537’
  537’
  50’
  -90’
  -
  -
  -40’
  -
  -40’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  577’
  577’
  537’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ullitz Research ApS 01.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Robert Jacobsens Vej 68 · DK-2300 København S 01.04.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
722000 Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 01.04.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 01.04.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af direktøren 01.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Brian Ullitz 01.04.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
Brian Ullitz 20.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Brian Ullitz 01.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ullitz Research ApS

Robert Jacobsens Vej 68
2300 København S

CVR

36703849

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2015

P-nummer

1020288880

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

722000
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at skabe og formidle viden til gavn for samfundet.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-