Ejendommen Sdr. Havnevej 65 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 1. apr. 2015
 • CVR 36703253

Virksomheden Ejendommen Sdr. Havnevej 65 ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Ålbæk. De blev etableret i 1. april 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 113.833 DKK, mens den i 2020 var på 29.629 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 2.899 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

3’ DKK

+103%

Egenkapital

1.025’ DKK

0%

Omsætning

-

Resultat før skat

3’ DKK

+103%

Årets resultat

20212.899 DKK
2020-93.690 DKK
2019-82.896 DKK
2018-143.706 DKK
2017-131.014 DKK
2016-76.973 DKK

Likviditetsgrad

826 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

0 %

+103%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

61 %

-9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.693’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

114’ DKK

+284%

Gældsforpligtelser

669’ DKK

Tilgodehavende

155’ DKK

+329%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  114’
  -
  -111’
  -
  3’
  -
  -
  -
  -
  3’
  -
  3’
  -
  3’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  9’
  -
  1.539’
  -
  -
  -
  -
  1.539’
  -
  29’
  -
  -
  126’
  155’
  1.693’
  1.550’
  -525’
  -
  -
  1.025’
  -
  1.025’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  650’
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  19’
  1.693’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Ejendommen Sdr. Havnevej 65 ApS 01.04.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Sdr. Havnevej 56 · DK-9982 Ålbæk 28.10.2021
Sdr. Havnevej 56 · DK-9982 Ålbæk 01.04.2015 27.10.2021

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.04.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2020-02-04 04.02.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
1.550.000 DKK 04.02.2020
50.000 DKK 01.04.2015 03.02.2020

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 01.04.2015

Direktører

Navn Fra Til
Bente Bonde Skougaard 01.04.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bente Bonde Skougaard 01.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Ejendommen Sdr. Havnevej 65 ApS

Sdr. Havnevej 56
9982 Ålbæk

CVR

36703253

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

1. april 2015

P-nummer

1020287507

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er ejendomsinvestering og dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

1.550.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-