MHL Holding af 2015 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 27. mar. 2015
 • CVR 36701021

Virksomheden MHL Holding af 2015 ApS befinder sig i branchen "Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse" og har adresse i Helsingør. De blev etableret i 27. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -27.497 DKK, mens den i 2022 var på 71.584 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -20.755 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-21’ DKK

+91%

Egenkapital

-206’ DKK

-11%

Omsætning

-

Resultat før skat

-27’ DKK

+87%

Årets resultat

2023-20.755 DKK
2022-219.010 DKK
2021-694.648 DKK
2020264.016 DKK
2019-11.778 DKK
2018334.262 DKK
201793.132 DKK
2016224.734 DKK
2015-36.691 DKK

Likviditetsgrad

164 %

-47%
God

Afkastningsgrad

-41 %

+85%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-304 %

-19%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

68’ DKK

-6%

Bruttofortjeneste

-27’ DKK

-138%

Gældsforpligtelser

274’ DKK

+6%

Tilgodehavende

68’ DKK

-6%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -27’
  -
  -
  -
  -27’
  1’
  -1’
  -
  1’
  -27’
  -
  -27’
  -6’
  -21’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  39’
  23’
  68’
  68’
  50’
  -256’
  -
  -
  -206’
  -
  -206’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  233’
  -
  -
  -
  -
  36’
  5’
  41’
  68’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MHL Holding af 2015 ApS 27.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Højvænget 2 · DK-3000 Helsingør 02.05.2024
Engvej 56 · DK-2300 København S 02.01.2020 01.05.2024
Tønnesvej 49 · DK-2300 København S 27.03.2015 01.01.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse 03.05.2016
999999 Uoplyst 27.03.2015 02.05.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 27.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. 27.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Martin Hugger Larsen 27.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Martin Hugger Larsen 27.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MHL Holding af 2015 ApS

Højvænget 2
3000 Helsingør

CVR

36701021

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

27. marts 2015

P-nummer

1020282378

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

702200
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

martinhuggerlarsen@gmail.com

Telefon

22140007

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, køb og salg af andele af anparter i andre selskaber og investeringsbeviser og dermed beslægtet virksomhed, udføre konsulentopgaver og dermed beslægtet virksomhed, køb og salg af enhver art, at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed herunder også opnåelse af spiritusbevilling, køb og salg i forbindelse hermed herunder også udlejningsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-