Gaia Holding aps

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. mar. 2015
 • CVR 36699728

Virksomheden Gaia Holding aps befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København S. De blev etableret i 17. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på -5.444 DKK, mens den i 2020 var på -5.444 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 34.649 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

35’ DKK

> +999%

Egenkapital

22’ DKK

+276%

Omsætning

-

Resultat før skat

31’ DKK

+678%

Årets resultat

202134.649 DKK
2020-2.769 DKK
2019-1.700 DKK
2018-5.445 DKK
2017-430 DKK
2016-7.223 DKK

Likviditetsgrad

42 %

+239%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-9 %

+83%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

+130%
God

Overskudsgrad

-

Balance

63’ DKK

+477%

Bruttofortjeneste

-5’ DKK

0%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

17’ DKK

+487%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  -5’
  -
  -
  -
  -5’
  -
  -1’
  -
  -1’
  31’
  -
  31’
  -3’
  35’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  46’
  -
  -
  46’
  46’
  -
  -
  17’
  -
  0
  17’
  63’
  0
  -21’
  -
  -
  22’
  -
  22’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  4’
  -
  41’
  63’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Gaia Holding aps 15.10.2021
Gaia Holding IVS 17.03.2015 14.10.2021

Adresse

Adresse Fra Til
Lergravsvej 53 · DK-2300 København S 05.04.2022
Lergravsvej 53 · DK-2300 København S 16.09.2019 04.04.2022
Lergravsvej 53 · DK-2300 København S 28.05.2019 15.09.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 17.03.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2021-10-15 15.10.2021

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.001 DKK 15.10.2021
1 DKK 17.03.2015 14.10.2021

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 17.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Stefan Laron Cantagallo Rasmussen 17.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Stefan Laron Cantagallo Rasmussen 17.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Gaia Holding aps

Lergravsvej 53
2300 København S

CVR

36699728

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. marts 2015

P-nummer

1020277978

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

stefan@flexagraf.com

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at være holdingvirksomhed.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

40.001 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller