M0810 ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 24. mar. 2015
 • CVR 36699655

Virksomheden M0810 ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Kastrup. De blev etableret i 24. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 252.729 DKK, mens den i 2022 var på 152.894 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -336.095 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-336’ DKK

-11%

Egenkapital

2.711’ DKK

-13%

Omsætning

-

Resultat før skat

-336’ DKK

-18%

Årets resultat

2023-336.095 DKK
2022-301.810 DKK
20213.144.248 DKK
2020-180.092 DKK
2019-79.350 DKK
2018-95.681 DKK
2017408.535 DKK
2016263.790 DKK

Likviditetsgrad

1 %

+787%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

1 %

+649%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

23 %

-26%
God

Overskudsgrad

-

Balance

11.681’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

253’ DKK

+65%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

97’ DKK

> +999%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  253’
  -
  -185’
  -
  68’
  -
  -404’
  -
  -404’
  -336’
  -
  -336’
  -
  -336’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  11.584’
  -
  -
  -
  -
  11.584’
  -
  -
  -
  -
  31’
  97’
  11.681’
  50’
  2.602’
  59’
  -
  2.711’
  -
  2.711’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  3.942’
  -
  35’
  -
  8.971’
  11.681’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M0810 ApS 24.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vosborgvej 20 · DK-2770 Kastrup 11.09.2020
Vestbirk Alle 20 · DK-2770 Kastrup 24.03.2015 10.09.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 24.03.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-07-28 28.07.2015
2015-03-24 24.03.2015 27.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 24.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 24.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Kenneth Mattisson 24.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Kenneth Mattisson 24.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M0810 ApS

Vosborgvej 20
2770 Kastrup

CVR

36699655

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

24. marts 2015

P-nummer

1020277757

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed i form af køb af kapitalandele noterede og unoterede selskaber, investering i fast ejendom og værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-