M. Boesen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 20. mar. 2015
 • CVR 36696850

Virksomheden M. Boesen Holding ApS befinder sig i branchen "Praktiserende speciallæger" og har adresse i Gentofte. De blev etableret i 20. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 401.377 DKK, mens den i 2022 var på 640.445 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 466.595 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

467’ DKK

+23%

Egenkapital

1.790’ DKK

+24%

Omsætning

-

Resultat før skat

599’ DKK

+23%

Årets resultat

2023466.595 DKK
2022378.223 DKK
2021685.611 DKK
2020564.849 DKK
2019632.547 DKK
2018-27.902 DKK
2017-583.031 DKK
2016-20.782 DKK
2015-10.750 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

94 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.909’ DKK

+24%

Bruttofortjeneste

401’ DKK

-37%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  401’
  -
  -
  -
  -
  203’
  -6’
  -
  197’
  599’
  -
  599’
  -132’
  467’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  569’
  -
  1.909’
  50’
  1.618’
  122’
  -
  1.790’
  -
  1.790’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  5’
  -
  -
  1.909’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
M. Boesen Holding ApS 20.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Ledreborg Alle 14 · DK-2820 Gentofte 20.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
862200 Praktiserende speciallæger 01.01.2019
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 20.03.2015 31.12.2018

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-01-01 01.01.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 20.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør alene. 20.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Morten Ilum Ploug Boesen 20.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Morten Ilum Ploug Boesen 20.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

M. Boesen Holding ApS

Ledreborg Alle 14
2820 Gentofte

CVR

36696850

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

20. marts 2015

P-nummer

1020270450

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

862200
Praktiserende speciallæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

Morten@ilum-boesen.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

virksomhedens formål er at drive virksomhed som aktionær i selskaber indenfor lægelig rådgivning omkring løbetræning og fodbold og hermed forbundet virksomhed

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-