Carsten Thomsen Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2015
 • CVR 36696281

Virksomheden Carsten Thomsen Holding ApS befinder sig i branchen "Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n." og har adresse i Holte. De blev etableret i 23. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 7.080 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

7’ DKK

-7%

Egenkapital

87’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

9’ DKK

-7%

Årets resultat

20227.080 DKK
20217.578 DKK
20208.248 DKK
201910.155 DKK
20188.866 DKK
201711.201 DKK
2016-2.676 DKK
2015-13.647 DKK

Likviditetsgrad

0 %

Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-4 %

+12%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

39 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

224’ DKK

+10%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

0 DKK

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -8’
  21’
  -
  -
  21’
  9’
  -
  9’
  -2’
  7’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  224’
  224’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  224’
  50’
  37’
  -
  -
  87’
  -
  87’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  -
  6’
  10’
  137’
  224’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Carsten Thomsen Holding ApS 23.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Skovlytoften 33 · DK-2840 Holte 04.03.2018
Stubbeled 2 · DK-2950 Vedbæk 23.03.2015 03.03.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. 30.12.2020
999999 Uoplyst 23.03.2015 29.12.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-06-06 06.06.2016

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af én direktør. 23.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Carsten Thomsen 23.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Carsten Thomsen 23.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Carsten Thomsen Holding ApS

Skovlytoften 33
2840 Holte

CVR

36696281

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2015

P-nummer

1020269487

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

649900
Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at være holdingselskab og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af én direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-