NAM Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 23. mar. 2015
 • CVR 36694963

Virksomheden NAM Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i København V. De blev etableret i 23. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -5.632 DKK, mens den i 2021 var på -5.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 180.792 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

181’ DKK

-68%

Egenkapital

382’ DKK

-73%

Omsætning

-

Resultat før skat

181’ DKK

-68%

Årets resultat

2022180.792 DKK
2021569.875 DKK
2020502.477 DKK
2019139.979 DKK
2018-443.042 DKK
2017151.465 DKK
2016404.682 DKK
2015305.415 DKK

Likviditetsgrad

131 %

-92%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

56 %

-44%
God

Overskudsgrad

-

Balance

684’ DKK

-52%

Bruttofortjeneste

-6’ DKK

-13%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

395’ DKK

+356%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  181’
  -
  181’
  0
  181’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  288’
  288’
  -
  -
  -
  4’
  391’
  395’
  684’
  50’
  66’
  -
  -
  382’
  -
  382’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  302’
  302’
  684’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NAM Holding ApS 23.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Vesterbrogade 89A · DK-1620 København V 23.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 23.03.2015 18.11.2020

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 23.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 23.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Said El Idrissi 23.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Said El Idrissi 23.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NAM Holding ApS

Vesterbrogade 89
1620 København V

CVR

36694963

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

23. marts 2015

P-nummer

1020266224

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed ved investering gennem ejerbesiddelser i andre kapitalselskaber.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-