MTR Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. mar. 2015
 • CVR 36694343

Virksomheden MTR Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Aarhus N. De blev etableret i 16. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.310 DKK, mens den i 2021 var på -2.501 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 497.984 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

498’ DKK

> +999%

Egenkapital

1.467’ DKK

+51%

Omsætning

-

Resultat før skat

499’ DKK

> +999%

Årets resultat

2022497.984 DKK
2021-11.895 DKK
2020340.463 DKK
201934.657 DKK
2018256.750 DKK
2017182.439 DKK
2016243.461 DKK
2015-23.136 DKK

Likviditetsgrad

879 %

-56%
God

Afkastningsgrad

-0 %

+13%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.485’ DKK

+52%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

-32%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

154’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -3’
  6’
  -
  -
  6’
  499’
  -
  499’
  -1’
  498’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.325’
  -
  -
  1.331’
  1.331’
  -
  -
  153’
  -
  0
  154’
  1.485’
  50’
  80’
  -
  -
  1.467’
  -
  1.467’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  17’
  1.485’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MTR Holding ApS 16.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Fridtjof Nansens Vej 31 · DK-8200 Aarhus N 28.11.2017
Kystvejen 65 · DK-8000 Aarhus C 16.03.2015 27.11.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør 14.09.2016
Selskabet tegnes af en direktør. 16.03.2015 22.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Christian Leervad Lambertsen 14.09.2016
Christian Leervad Lambertsen 16.03.2015 22.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Christian Leervad Lambertsen 16.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MTR Holding ApS

Fridtjof Nansens Vej 31
8200 Aarhus N

CVR

36694343

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. marts 2015

P-nummer

1020264914

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab samt efter direktionens opfattelse hermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-