Emmijo ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 17. mar. 2015
 • CVR 36690496

Virksomheden Emmijo ApS befinder sig i branchen "Investeringsselskaber" og har adresse i Roskilde. De blev etableret i 17. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 177.583 DKK, mens den i 2020 var på 148.017 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 503.018 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

503’ DKK

-68%

Egenkapital

2.840’ DKK

+17%

Omsætning

267’ DKK

-4%

Resultat før skat

642’ DKK

-61%

Årets resultat

2021503.018 DKK
20201.585.220 DKK
201959.610 DKK
2018168.106 DKK
2017208.045 DKK
2016400.691 DKK

Likviditetsgrad

593 %

+58%
God

Afkastningsgrad

6 %

+26%
Svag

Soliditetsgrad

93 %

+8%
God

Overskudsgrad

67 %

+42%
God

Balance

3.038’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

178’ DKK

+20%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

1.174’ DKK

-17%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  267’
  178’
  -
  -
  89’
  178’
  467’
  -2’
  -
  465’
  642’
  -
  642’
  -139’
  503’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.864’
  1.864’
  -
  -
  -
  981’
  192’
  1.174’
  3.038’
  40’
  2.690’
  110’
  -
  2.840’
  -
  2.840’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  25’
  198’
  3.038’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Emmijo ApS 21.05.2019
Emmijo IVS 17.03.2015 20.05.2019

Adresse

Adresse Fra Til
Dronning Ingeborgs Vej 9 · DK-4000 Roskilde 17.03.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
643030 Investeringsselskaber 17.03.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-05-21 21.05.2019

Registreret kapital

Kapital Fra Til
40.000 DKK 21.05.2019
5.000 DKK 17.03.2015 20.05.2019

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af en direktør 17.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Niels Meidahl 17.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niels Meidahl 17.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Emmijo ApS

Dronning Ingeborgs Vej 9
4000 Roskilde

CVR

36690496

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

17. marts 2015

P-nummer

1020255184

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

643030
Investeringsselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive investering- og konsulentvirksomhed, samt hermed beslægtet aktivitet

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af en direktør

Registeret kapital

40.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Stifter

Revisor

-