Aalborg Lager Invest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. mar. 2015
 • CVR 36690038

Virksomheden Aalborg Lager Invest ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Aalborg Øst. De blev etableret i 19. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 94.538 DKK, mens den i 2022 var på 3.736.935 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.784 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

-99%

Egenkapital

2.315’ DKK

-46%

Omsætning

-

Resultat før skat

35’ DKK

-99%

Årets resultat

202326.784 DKK
20222.874.851 DKK
2021376.728 DKK
2020349.142 DKK
2019330.972 DKK
2018176.260 DKK
2017-23.717 DKK
201633.850 DKK
201510.251 DKK

Likviditetsgrad

897 %

+130%
God

Afkastningsgrad

2 %

-97%
Svag

Soliditetsgrad

93 %

+15%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.481’ DKK

-53%

Bruttofortjeneste

95’ DKK

-97%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

962’ DKK

-74%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  95’
  -
  -43’
  -
  52’
  2’
  -19’
  -
  -17’
  35’
  -
  35’
  -8’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  1.519’
  -
  -
  -
  -
  1.519’
  -
  -
  -
  44’
  895’
  962’
  2.481’
  80’
  2.235’
  -
  -
  2.315’
  -
  2.315’
  58’
  58’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  63’
  -
  107’
  2.481’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Aalborg Lager Invest ApS 19.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Fåborgvej 8 · DK-9220 Aalborg Øst 05.11.2018
Lunekrogen 9 · DK-9200 Aalborg SV 19.03.2015 04.11.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 19.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
80.000 DKK 19.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør alene. 19.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Leonhard Jørgensen 19.03.2015
Henrik Leonhard Aabenhus Jørgensen 19.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Henrik Leonhard Aabenhus Jørgensen 19.03.2015
Carl Erik Leonhard Svensson 19.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Aalborg Lager Invest ApS

Fåborgvej 8
9220 Aalborg Øst

CVR

36690038

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. marts 2015

P-nummer

1020254307

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

 • Aalborg Bolig Invest ApS
 • Aalborg Detail Invest ApS

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive handel og service, udlejning og investering i ejendomme og investering i værdipapirer og finansielle instrumenter samt anden beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør alene.

Registeret kapital

80.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja