Maack Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. mar. 2015
 • CVR 36685395

Virksomheden Maack Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Sønderborg. De blev etableret i 12. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på -7.750 DKK, mens den i 2022 var på -7.000 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 384.576 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

385’ DKK

-29%

Egenkapital

2.590’ DKK

+17%

Omsætning

-

Resultat før skat

389’ DKK

-29%

Årets resultat

2023384.576 DKK
2022542.107 DKK
2021209.075 DKK
2020289.820 DKK
2019144.100 DKK
2018879.918 DKK
2017269.380 DKK
2016137.877 DKK
2015-975 DKK

Likviditetsgrad

83 %

+25%
Svag

Afkastningsgrad

-0 %

+6%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

96 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

2.707’ DKK

+17%

Bruttofortjeneste

-8’ DKK

-11%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

98’ DKK

+41%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  -8’
  -
  -
  -
  -8’
  30’
  -3’
  370’
  397’
  389’
  -
  389’
  -4’
  385’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1.960’
  -
  -
  2.610’
  2.610’
  -
  -
  -
  17’
  48’
  98’
  2.707’
  50’
  674’
  -
  -
  2.590’
  -
  2.590’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  -
  -
  -
  -
  -
  117’
  2.707’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Maack Holding ApS 12.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Dybbøl Banke 27 · DK-6400 Sønderborg 03.05.2019
Møllegade 36 · DK-6400 Sønderborg 12.03.2015 02.05.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 12.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af den samlede direktion. 12.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Esben Maack Brandt 12.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Esben Maack Brandt 12.03.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Maack Holding ApS

Dybbøl Banke 27
6400 Sønderborg

CVR

36685395

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. marts 2015

P-nummer

1020243186

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

emb@maacks.com

Telefon

42436006

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at drive virksomhed som holdingselskab ved at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder samt udøve virksomhed ved investering og finansiering.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af den samlede direktion.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja