Sangill Ejendomsinvest ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. mar. 2015
 • CVR 36682582

Virksomheden Sangill Ejendomsinvest ApS befinder sig i branchen "Anden udlejning af boliger" og har adresse i Rønde. De blev etableret i 16. marts 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2023 på 670.581 DKK, mens den i 2022 var på 623.457 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 469.815 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

470’ DKK

+11%

Egenkapital

2.440’ DKK

-1%

Omsætning

-

Resultat før skat

610’ DKK

+11%

Årets resultat

2023469.815 DKK
2022423.245 DKK
2021808.216 DKK
2020696.795 DKK
2019396.754 DKK
2018428.566 DKK
2017302.863 DKK
2016235.550 DKK
2015128.567 DKK

Likviditetsgrad

101 %

-6%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-15%
Tilfredsst.

Soliditetsgrad

25 %

-23%
God

Overskudsgrad

-

Balance

9.881’ DKK

+28%

Bruttofortjeneste

671’ DKK

+8%

Gældsforpligtelser

7.441’ DKK

+42%

Tilgodehavende

512’ DKK

+4%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2023
  -
  671’
  -
  -60’
  -
  610’
  -
  -
  -
  -
  610’
  -
  610’
  -140’
  470’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2023
  -
  -
  -
  -
  -
  9.369’
  -
  -
  -
  -
  9.369’
  -
  -
  -
  -
  512’
  512’
  9.881’
  50’
  1.890’
  500’
  -
  2.440’
  -
  2.440’
  -
  -
  -
  -
  6.932’
  -
  6.932’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  509’
  9.881’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
Sangill Ejendomsinvest ApS 16.03.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Hovedgaden 24A · DK-8410 Rønde 04.07.2019
Østergårdsvej 15 · DK-8410 Rønde 29.03.2017 03.07.2019
Hovedgaden 24 · DK-8410 Rønde 15.12.2016 28.03.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
682030 Anden udlejning af boliger 16.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.03.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør. 16.03.2015

Direktører

Navn Fra Til
Bjørn Sangill Mikkelsen 16.03.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Bjørn Sangill Mikkelsen 15.04.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

Sangill Ejendomsinvest ApS

Hovedgaden 24
8410 Rønde

CVR

36682582

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. marts 2015

P-nummer

1020234152

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682030
Anden udlejning af boliger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Virksomhedens formål er at eje ejendomme og udøve aktiviteter i tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-