RALLYS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. feb. 2015
 • CVR 36558873

Virksomheden RALLYS ApS befinder sig i branchen "Cafeér, værtshuse, diskoteker mv." og har adresse i København SV. De blev etableret i 26. februar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.498.204 DKK, mens den i 2021 var på 1.156.389 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 26.692 DKK.

Medarbejderstaben består af 18 personer, hvor direktionen bl.a. består af Trine Fastrup Nielsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

27’ DKK

-49%

Egenkapital

73’ DKK

+57%

Omsætning

-

Resultat før skat

34’ DKK

-51%

Årets resultat

202226.692 DKK
202152.442 DKK
2020125.256 DKK
2019-25.009 DKK
2018-27.470 DKK
2017-48.892 DKK
2016-60.988 DKK

Likviditetsgrad

103 %

+3%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

6 %

-54%
Svag

Soliditetsgrad

9 %

+44%
Svag

Overskudsgrad

-

Balance

820’ DKK

+9%

Bruttofortjeneste

1.498’ DKK

+30%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

771’ DKK

+9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.498’
  -1.181’
  -29’
  -
  47’
  2’
  -15’
  -
  -12’
  34’
  -
  34’
  -8’
  27’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  49’
  49’
  49’
  60’
  16’
  -
  -
  695’
  771’
  820’
  100’
  -27’
  -
  -
  73’
  -
  73’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  249’
  -
  -
  8’
  -
  339’
  746’
  820’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
RALLYS ApS 26.02.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Mozartsvej 9 · DK-2450 København SV 20.11.2015
Matthæusgade 48D · DK-1666 København V 28.05.2015 19.11.2015
Matthæusgade 48D · DK-1666 København V 26.02.2015 27.05.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
563000 Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. 05.03.2015
999999 Uoplyst 26.02.2015 04.03.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2019-11-20 20.11.2019
2015-11-23 23.11.2015 19.11.2019
2015-02-26 26.02.2015 22.11.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
100.000 DKK 26.02.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af selskabets direktør. 31.12.2019
Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. 26.02.2015 30.12.2019

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Martin Daniali 26.02.2015 23.11.2015
David Bech Paulsen 26.02.2015 04.11.2015
Daniel Rally Danielsen 26.02.2015 20.11.2019

Direktører

Navn Fra Til
Trine Fastrup Nielsen 03.06.2020
Daniel Rally Danielsen 26.02.2015 03.06.2020

Legalle ejere

Navn Fra Til
Roxy Holding ApS 29.05.2020
Dan Lings 11.11.2015 29.05.2020
David Bech Paulsen 26.02.2015 10.11.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Dan Lings 26.02.2015 04.03.2020
Trine Fastrup Nielsen 26.02.2015
Daniel Rally Danielsen 26.02.2015 29.05.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

RALLYS ApS

Mozartsvej 9
2450 København SV

CVR

36558873

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. februar 2015

P-nummer

1020209506

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

563000
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

kontakt@rallys.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive brødudsalg og café/bar, og desuden øvrige aktiviteter relateret hertil.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af selskabets direktør.

Registeret kapital

100.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

18

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller