ADWISE MEDIA A/S

 • A/S
 • Etableret 29. jan. 2015
 • CVR 36544120
NORMAL

Virksomheden ADWISE MEDIA A/S befinder sig i branchen "Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser" og har adresse i Albertslund. De blev etableret i 29. januar 2015 og er af virksomhedstypen Aktieselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2021 på 14.196.526 DKK, mens den i 2020 var på 8.412.361 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 1.947.254 DKK.

Medarbejderstaben består af 34 personer, hvor direktionen bl.a. består af Martin Madsen Ysnæs. I bestyrelsen sidder 3 personer, som ledes af bestyrelsesformand Mick Guldbach.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

1.947’ DKK

+33%

Egenkapital

3.712’ DKK

+64%

Omsætning

-

Resultat før skat

2.479’ DKK

+31%

Årets resultat

20211.947.254 DKK
20201.464.684 DKK
2019598.224 DKK
2018416.533 DKK
201780.655 DKK
2016176.540 DKK
2015133.643 DKK

Likviditetsgrad

263 %

+54%
God

Afkastningsgrad

37 %

+13%
God

Soliditetsgrad

57 %

+48%
God

Overskudsgrad

-

Balance

6.548’ DKK

+11%

Bruttofortjeneste

14.197’ DKK

+69%

Gældsforpligtelser

2.621’ DKK

-28%

Tilgodehavende

6.132’ DKK

+7%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2021
  -
  14.197’
  -11.793’
  -5’
  -
  2.399’
  -
  -39’
  -
  -39’
  2.479’
  -
  2.479’
  -531’
  1.947’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2021
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  261’
  398’
  416’
  -
  4.013’
  -
  109’
  2.010’
  6.132’
  6.548’
  400’
  2.193’
  1.000’
  -
  3.712’
  -
  3.712’
  -
  215’
  -
  -
  -
  -
  289’
  -
  -
  -
  -
  187’
  -
  2.332’
  6.548’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
ADWISE MEDIA A/S 31.01.2020
ADWISE MEDIA ApS 30.06.2016 30.01.2020
ADWISE MEDIA IVS 11.02.2015 29.06.2016

Adresse

Adresse Fra Til
Roholmsvej 14A · DK-2620 Albertslund 03.06.2022
Roholmsvej 12F · DK-2620 Albertslund 03.01.2022 02.06.2022
Roholmsvej 12F · DK-2620 Albertslund 14.10.2021 02.01.2022

Branchekode

Branchekode Fra Til
631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser 29.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
400.000 DKK 31.01.2020
50.000 DKK 30.06.2016 30.01.2020
2 DKK 11.02.2015 29.06.2016

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Virksomheden tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesformand eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening 05.02.2020
Virksomheden tegnes af 2 direktører i forening. 31.10.2017 04.02.2020
Iværksætterselskabet tegnes af 2 direktører i forening. 11.02.2015 30.10.2017

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

ADWISE MEDIA A/S

Roholmsvej 14
2620 Albertslund

CVR

36544120

Virksomhedstype

Aktieselskab

Stiftet

29. januar 2015

P-nummer

1020164065

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

631100
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udøve virksomhed med web‐udvikling og design, samt service og aktivitet tilknytning hertil.

Tegningsregel

Virksomheden tegnes af 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesformand eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening

Registeret kapital

400.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

34

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

 • Martin Madsen Ysnæs

Bestyrelse

 • Formand

  Mick Guldbach

 • Martin Madsen Ysnæs

 • Martin Steen Hansen

Stiftere

 • Martin Madsen Ysnæs
 • Mick Guldbach