FABRIKANT JENS CHRISTIAN PETERSEN OG HUSTRU'S FOND

NORMAL
  • EFO
  • Etableret 20. apr. 1989
  • CVR 36514264

De blev etableret i 20. april 1989 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Nøgletal

Der er ikke registreret et regnskab

Resultatopgørelse

Der er ikke registreret et regnskab

Balanceregnskab

Der er ikke registreret et regnskab

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
FABRIKANT JENS CHRISTIAN PETERSEN OG HUSTRU'S FOND 20.04.1989 24.03.1995

Adresse

Adresse Fra Til
Sophie Breumsvej 1 · DK-5100 Odense C 20.04.1989 01.01.1995

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1981-01-22 22.01.1981 01.01.1995

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden forpligtes over for trediemand ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer 22.01.1981 01.01.1995

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Ove Hartvig Marius Andersen 20.04.1989 01.01.1995
Kaj Bruno Madsen 20.04.1989 01.01.1995
Bror Verner Nielsen 20.04.1989 01.01.1995

Direktører

Navn Fra Til
Ove Hartvig Marius Andersen 20.04.1989 01.01.1995

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

FABRIKANT JENS CHRISTIAN PETERSEN OG HUSTRU'S FOND

Sophie Breumsvej 1
5100 Odense C

CVR

36514264

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

20. april 1989

P-nummer

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode


Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er at fortsætte den virksomhed, fabrikant Jens Chr. Petersen som ejer af ejendommen Sophie Breumsvej 1, matr.nr. 5 z Marienlund hovedgård under Odense købstads jorder, Fredens sogn, hidtil fra denne ejendom har drevet, kaldet "Bota", og stedse at holde denne virksomheds anseelse samt økonomiske og tekniske standard højt. De igennem fonden indvundne midler skal, i overensstemmelse med de i nærværende fundats inde- holdte regler, anvendes til almenvelgørende formål, nemlig: a. til understøttelse og hjælp for studerende ved Odense tekniske skole og Tietgenskolen, Odense, til disses underhold, videre uddannelse og eventuelle etab- lering b. til anskaffelse af tekniske apparater og udstyr til uddannelsesformål og forsøg på de under a nævnte skoler c. til hjælp og understøttelse for enker og børn efter de til vor ovennævnte virksomhed "Bota" knyttede arbejdere og funktionærer

Tegningsregel

Fonden forpligtes over for trediemand ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer

Registeret kapital

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-