TELZE WEIMANN'S FOND

NORMAL
  • EFO
  • Etableret 12. okt. 1989
  • CVR 36514140

De blev etableret i 12. oktober 1989 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Nøgletal

Der er ikke registreret et regnskab

Resultatopgørelse

Der er ikke registreret et regnskab

Balanceregnskab

Der er ikke registreret et regnskab

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TELZE WEIMANN'S FOND 12.10.1989 01.01.1994

Adresse

Adresse Fra Til
Tordenskjoldsgade 11 · DK-1055 København K 12.10.1989 01.01.1994

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1991-10-23 23.10.1991 01.01.1994

Registreret kapital

Kapital Fra Til
931.185 DKK 30.11.1990 01.01.1994
2.871.926 DKK 02.07.1985 29.11.1990

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af formanden i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer 23.10.1991 01.01.1994

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Nels Kim Eilersen 12.10.1989 01.01.1994
Jens Peder Weimann 12.10.1989 01.01.1994
Preben Pedersen 12.10.1989 02.04.1993

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TELZE WEIMANN'S FOND

Tordenskjoldsgade 11
1055 København K

CVR

36514140

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

12. oktober 1989

P-nummer

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode


Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er at yde støtte til stifternes familie - i første række dennes decendent og dennes eventuelle ægtefælle. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren eller eventuelle andre bidragsydere eller til en med stifteren eller andre eventuelle bidragsydere samlevende ægtefælle, eller med stifteren eller andre bidragsydere sambeskattede børn Støtte ydes, såfremt den pågældende decendent er i trang eller har behov for hjælp ved etablering af egen forretning, uddannelse, videnskabrlig forskning, ægteskabs indgåelse, erhvervelse af passende bolig til eget brug eller til andet livsvigtigt økonomisk formål Hjælpen kan efter bestyrelsens frie skøn ydes som lavtforrentet eller rentefri lån på lempelige afdragsvilkår Der kan også tillægges værdig og trængende efterkommere efter stifteren legatportioner, som bestyrelsen efter frit skøn kan uddele efter ansøgning eller uden ansøgning At yde støtte til projekter, der uden at være økonomisk sikret af det offentlige på privatbasis tilstræber at resocialisereo /eller helbrede unge, som på grund af misbrug af euforiserende stoffer, alkohol eller lignende, ikke er eller har været i stand til at etablere sig i normalsamfundet At yde støtte til personer, bortset fra de ovenfor i #2,1.,2afsnit nævnte, som familiemæssigt eller venskabsmæssigt står stifteren nær Endvidere at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige og kunstneriske formål

Tegningsregel

Fonden tegnes af formanden i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Registeret kapital

931.185 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-