MØLLEEJER AXEL PETERSENS FOND

NORMAL
  • EFO
  • Etableret 23. sep. 1985
  • CVR 36512997

De blev etableret i 23. september 1985 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Nøgletal

Der er ikke registreret et regnskab

Resultatopgørelse

Der er ikke registreret et regnskab

Balanceregnskab

Der er ikke registreret et regnskab

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MØLLEEJER AXEL PETERSENS FOND 23.09.1985 01.10.1994

Adresse

Adresse Fra Til
Enebærvej 14 · DK-8600 Silkeborg 23.09.1985 01.10.1994

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
1993-06-17 17.06.1993 01.10.1994

Registreret kapital

Kapital Fra Til
5.005.734 DKK 23.09.1991 01.10.1994
5.005.774 DKK 05.08.1991 22.09.1991
6.000.000 DKK 11.08.1987 04.08.1991

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen 17.06.1993 01.10.1994

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Finn Rønne 23.09.1985 01.10.1994
Søren Johan Holm 23.09.1985 01.10.1994
Hans Christian Petersen 23.09.1985 01.10.1994

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MØLLEEJER AXEL PETERSENS FOND

Enebærvej 14
8600 Silkeborg

CVR

36512997

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

23. september 1985

P-nummer

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode


Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er i overensstemmelse med de i nærværende fundats indeholdte forskrifter principalt: , at yde støtte til dansk industri og fremme beskæftigel- sen i Danmark ved aktivt eller passivt at foretage investeringer i erhvervsvirksomheder , Fondens formål er endvidere subsidiært: , at yde støtte til stifterens efterkommere - i første række descendenter og sådanne descendenters ægtefæl- ler - ved understøttelse eller ved lån f.eks. til ud- dannelse, studier, rejser, til at stifte hjem, påbe- gynde egen virksomhed, erhverve bolig, eller til an- dre formål, idet bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde afgør, under hvilken form støtte vil kunne ydes. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren eller andre bidragsydere eller til stifteren eller andre bidrag- yderes samlevende ægtefælle eller børn, der er sambe- skattet med stifteren eller andre bidragsydere, , at yde støtte til andre personer, som efter bestyrelsens skøn bør komme i betragtning, ved legater eller lån, samt mest subsidiært, , at yde bidrag til almennyttige og humanitære formål

Tegningsregel

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen

Registeret kapital

5.005.734 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktører

-

Bestyrelse

-

Stiftere

-

Revisor

-