NESMO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 2. feb. 2015
 • CVR 36508205

Virksomheden NESMO ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i Skødstrup. De blev etableret i 2. februar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -15.362 DKK, mens den i 2021 var på -18.728 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -18.539 DKK.

Medarbejderstaben består af 1 person, hvor direktionen bl.a. består af Claus Engelund Thomsen.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-19’ DKK

+70%

Egenkapital

53’ DKK

-26%

Omsætning

-

Resultat før skat

-24’ DKK

+70%

Årets resultat

2022-18.539 DKK
2021-61.387 DKK
202040.591 DKK
2019-7.877 DKK
201813.537 DKK
2017139.803 DKK
2016172.601 DKK
2015253.227 DKK

Likviditetsgrad

132 %

-7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-7 %

+76%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

24 %

-19%
God

Overskudsgrad

-

Balance

219’ DKK

-9%

Bruttofortjeneste

-15’ DKK

+18%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

219’ DKK

-9%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -15’
  -
  -
  -
  -
  -24’
  -
  -24’
  -5’
  -19’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  213’
  219’
  219’
  50’
  3’
  -
  -
  53’
  -
  53’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  164’
  -
  -
  -
  -
  -
  166’
  219’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NESMO ApS 02.02.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Tronkærlund 59 · DK-8541 Skødstrup 18.11.2019
Tronkærlund 59 · DK-8541 Skødstrup 28.02.2019 17.11.2019
Tronkærlund 59 · DK-8541 Skødstrup 31.12.2015 27.02.2019

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 02.02.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-02-02 02.02.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 02.02.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren. 02.02.2015

Direktører

Navn Fra Til
Claus Engelund Thomsen 02.02.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
NESMO HOLDING ApS 11.02.2015
Claus Engelund Thomsen 02.02.2015 10.02.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Claus Engelund Thomsen 02.02.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NESMO ApS

Tronkærlund 59
8541 Skødstrup

CVR

36508205

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

2. februar 2015

P-nummer

1020116036

Moderselskab

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

cet@nesmo.com

Telefon

27571110

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er softwareudvikling og computerprogrammering og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

1

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-