VJL AGRO ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jan. 2015
 • CVR 36506466

Virksomheden VJL AGRO ApS befinder sig i branchen "Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø" og har adresse i Ringkøbing. De blev etableret i 28. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -18.202 DKK, mens den i 2021 var på 121.766 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -60.579 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-61’ DKK

-368%

Egenkapital

179’ DKK

-25%

Omsætning

-

Resultat før skat

-29’ DKK

-98%

Årets resultat

2022-60.579 DKK
2021-12.932 DKK
2020-27.301 DKK
2019364.695 DKK
2018107.378 DKK
20179.912 DKK
2016-922 DKK
2015-1.333 DKK

Likviditetsgrad

154 %

> +999%
God

Afkastningsgrad

-4 %

-369%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

35 %

+57%
God

Overskudsgrad

-

Balance

513’ DKK

-53%

Bruttofortjeneste

-18’ DKK

-115%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

513’ DKK

+580%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -18’
  -
  0
  -
  -18’
  0
  -
  -
  0
  -29’
  -
  -29’
  -31’
  -61’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  9’
  480’
  513’
  513’
  50’
  4’
  125’
  -
  179’
  -
  179’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  206’
  -
  -
  -
  128’
  0
  334’
  513’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
VJL AGRO ApS 28.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Herningvej 3 · DK-6950 Ringkøbing 28.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
11100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 28.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-28 28.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktøren alene. 20.09.2016
Selskabet tegnes af direktøren alene. 28.01.2015 19.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Niels Gylsen Buch 20.09.2016
Niels Gylsen Buch 28.01.2015 19.08.2016

Legalle ejere

Navn Fra Til
Vestjysk Landboforening 28.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

VJL AGRO ApS

Herningvej 3  - 5
6950 Ringkøbing

CVR

36506466

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. januar 2015

P-nummer

1020110860

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

11100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

96801200

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er salg af landbrugsprodukter, landbrugsdrift samt dermed forbunden virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktøren alene.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-