DAYA Holding ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2015
 • CVR 36504498

Virksomheden DAYA Holding ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Vester Skerninge. De blev etableret i 12. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 127.776 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

128’ DKK

+85%

Egenkapital

222’ DKK

+47%

Omsætning

-

Resultat før skat

127’ DKK

+85%

Årets resultat

2022127.776 DKK
202169.055 DKK
202017.728 DKK
201918.290 DKK
2018-957.593 DKK
2017201.695 DKK
2016955.000 DKK
2015122.000 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

46 %

God

Soliditetsgrad

81 %

-1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

274’ DKK

+49%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

53’ DKK

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  5’
  127’
  0
  0
  -
  0
  127’
  -
  127’
  -
  128’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  184’
  -
  -
  184’
  184’
  -
  -
  -
  0
  53’
  -
  274’
  50’
  110’
  57’
  -
  222’
  -
  222’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  35’
  4’
  -
  -
  -1’
  3’
  11’
  18’
  274’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
DAYA Holding ApS 30.09.2016
DAYA ApS 13.07.2015 29.09.2016
DAYA IVS 12.01.2015 12.07.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Højgårdsvej 2 · DK-5762 Vester Skerninge 30.09.2016
H.P. Ørums Gade 20 · DK-2100 København Ø 12.01.2015 29.09.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 19.11.2020
999999 Uoplyst 12.01.2015 18.11.2020

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-09-30 30.09.2016
2015-07-13 13.07.2015 29.09.2016
2015-01-12 12.01.2015 12.07.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.07.2015
1 DKK 12.01.2015 12.07.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen. 14.07.2015
Iværksætterselskabet tegnes af direktionen. 12.01.2015 13.07.2015

Direktører

Navn Fra Til
Daniel Laursen 12.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Daniel Laursen 12.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

DAYA Holding ApS

Højgårdsvej 2
5762 Vester Skerninge

CVR

36504498

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2015

P-nummer

1020106553

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Iværksætterselskabets formål er at drive produktions-, handels-, service-, finansierings- og investeringsvirksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-