MICHAEL MØLLEGAARD HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 26. jan. 2015
 • CVR 36503696

Virksomheden MICHAEL MØLLEGAARD HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Viborg. De blev etableret i 26. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -3.125 DKK, mens den i 2021 var på -3.878 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 59.269 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

59’ DKK

-62%

Egenkapital

688’ DKK

+9%

Omsætning

-

Resultat før skat

60’ DKK

-62%

Årets resultat

202259.269 DKK
2021156.610 DKK
202091.072 DKK
2019101.587 DKK
201877.623 DKK
2017106.707 DKK
201675.778 DKK
201527.336 DKK

Likviditetsgrad

826 %

+195%
God

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

697’ DKK

+8%

Bruttofortjeneste

-3’ DKK

+19%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

77’ DKK

+93%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -3’
  -
  -
  -
  -
  -
  0
  43’
  43’
  60’
  -
  60’
  0
  59’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  551’
  -
  -
  620’
  620’
  -
  -
  -
  -
  62’
  77’
  697’
  50’
  78’
  -
  -
  688’
  -
  688’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2’
  -
  -
  -1’
  -
  2’
  9’
  697’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
MICHAEL MØLLEGAARD HOLDING ApS 26.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Møgelparken 92 · DK-8800 Viborg 26.11.2017
Møgelparken 92 · DK-8800 Viborg 18.08.2017 25.11.2017
Møgelparken 92 · DK-8800 Viborg 11.07.2017 17.08.2017

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.02.2015
999999 Uoplyst 26.01.2015 31.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2017-11-26 26.11.2017
2015-01-26 26.01.2015 25.11.2017

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 26.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af Michael Møllegaard 26.11.2017
Selskabet tegnes af Michael Møllegaard Jakobsen. 26.01.2015 25.11.2017

Direktører

Navn Fra Til
Michael Møllegaard 01.02.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Michael Møllegaard 26.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

MICHAEL MØLLEGAARD HOLDING ApS

Møgelparken 92
8800 Viborg

CVR

36503696

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

26. januar 2015

P-nummer

1020104860

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

michael@manifesto.dk

Telefon

28450100

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af Michael Møllegaard

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Ja

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-