KLASSESPIL ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 28. jan. 2015
 • CVR 36502452

Virksomheden KLASSESPIL ApS befinder sig i branchen "Computerprogrammering" og har adresse i København K. De blev etableret i 28. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -24.478 DKK, mens den i 2021 var på -7.010 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -31.734 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-32’ DKK

+16%

Egenkapital

-31’ DKK

< -999%

Omsætning

-

Resultat før skat

-41’ DKK

+16%

Årets resultat

2022-31.734 DKK
2021-37.968 DKK
2020-39.733 DKK
2019-17.643 DKK
201862.625 DKK
2017-4.418 DKK
2016-5.440 DKK
2015-6.205 DKK

Likviditetsgrad

94 %

-6%
Svag

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

-6 %

< -999%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

473’ DKK

-73%

Bruttofortjeneste

-24’ DKK

-249%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

473’ DKK

-73%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -24’
  -
  -
  -
  -
  -
  -16’
  -
  -16’
  -41’
  -
  -41’
  -9’
  -32’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  464’
  473’
  473’
  50’
  -81’
  -
  -
  -31’
  -
  -31’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  497’
  -
  -
  -
  6’
  -
  503’
  473’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
KLASSESPIL ApS 28.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Frederiksborggade 39A · DK-1360 København K 01.10.2018
Enghave Plads 10 · DK-1670 København V 28.01.2015 30.09.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
620100 Computerprogrammering 10.02.2017
324000 Fremstilling af spil og legetøj 28.01.2015 09.02.2017

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-28 28.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 28.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af direktionen 28.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Lise Saxtrup 28.01.2015

Legalle ejere

Navn Fra Til
SAXTRUP HOLDING ApS 28.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Lise Saxtrup 28.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

KLASSESPIL ApS

Frederiksborggade 39
1360 København K

CVR

36502452

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

28. januar 2015

P-nummer

1020101012

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

620100
Computerprogrammering

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at udvikle og producere spil til internettet samt dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af direktionen

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-