LIVINGIS ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 13. jan. 2015
 • CVR 36498765

Virksomheden LIVINGIS ApS befinder sig i branchen "Finansielle holdingselskaber" og har adresse i Hellerup. De blev etableret i 13. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på -1.801 DKK, mens den i 2021 var på -3.376 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -1.801 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-2’ DKK

+52%

Egenkapital

-13’ DKK

-16%

Omsætning

-

Resultat før skat

-2’ DKK

Årets resultat

2022-1.801 DKK
2021-3.732 DKK
2020-648 DKK
2019917 DKK
2018-4.251 DKK
2017-4.226 DKK
2016-10.965 DKK
2015-38.140 DKK

Likviditetsgrad

11 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Afkastningsgrad

-119 %

Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

-851 %

-1%
Ikke tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

2’ DKK

+15%

Bruttofortjeneste

-2’ DKK

+47%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

2’ DKK

+15%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -
  -
  -
  -2’
  -
  -2’
  -
  -2’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  1’
  2’
  2’
  50’
  -63’
  -
  -
  -13’
  -
  -13’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  14’
  2’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
LIVINGIS ApS 13.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Rakelsvej 3 · DK-2900 Hellerup 14.08.2020
Møllevænget 51 · DK-2800 Kgs. Lyngby 13.01.2015 13.08.2020

Branchekode

Branchekode Fra Til
642010 Finansielle holdingselskaber 13.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-13 13.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 13.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede ledelse. 13.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Leon Samsø Pedersen 13.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Leon Samsø Pedersen 13.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

LIVINGIS ApS

Rakelsvej 3
2900 Hellerup

CVR

36498765

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13. januar 2015

P-nummer

1020090010

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

642010
Finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

leon@livingis.dk

Telefon

30573993

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje og administrere kapitalandele i selskaber. Selskabet kan efter ledelsens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede ledelse.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Bestyrelse

-

Revisor

-