TANDLÆGE SARAH HOLMBOE OLSEN ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 19. jan. 2015
 • CVR 36498420

Virksomheden TANDLÆGE SARAH HOLMBOE OLSEN ApS befinder sig i branchen "Praktiserende tandlæger" og har adresse i Struer. De blev etableret i 19. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 1.478.212 DKK, mens den i 2021 var på 1.650.084 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på 558.563 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

559’ DKK

-30%

Egenkapital

1.578’ DKK

+28%

Omsætning

-

Resultat før skat

696’ DKK

-31%

Årets resultat

2022558.563 DKK
2021799.319 DKK
2020429.450 DKK
201986.009 DKK
2018222.913 DKK
2017-15.093 DKK
201687.496 DKK

Likviditetsgrad

285 %

+270%
God

Afkastningsgrad

34 %

-42%
God

Soliditetsgrad

85 %

+9%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.853’ DKK

+18%

Bruttofortjeneste

1.478’ DKK

-10%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

766’ DKK

+192%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  1.478’
  -670’
  -175’
  -
  634’
  -
  -4’
  -
  -4’
  696’
  -
  696’
  -
  559’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  379’
  379’
  -
  63’
  -
  63’
  -
  -
  -
  645’
  1.087’
  -
  -
  -
  4’
  658’
  766’
  1.853’
  50’
  128’
  1.400’
  -
  1.578’
  -
  1.578’
  6’
  6’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  27’
  122’
  269’
  1.853’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
TANDLÆGE SARAH HOLMBOE OLSEN ApS 19.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Østergade 40 · DK-7600 Struer 07.11.2016
Duevej 8 · DK-7600 Struer 19.01.2015 06.11.2016

Branchekode

Branchekode Fra Til
862300 Praktiserende tandlæger 19.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2016-11-04 04.11.2016
2015-03-19 19.03.2015 03.11.2016
2015-02-23 23.02.2015 18.03.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 19.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren. 07.11.2016
Selskabet tegnes af den samlede direktion. 23.02.2015 06.11.2016

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Susanne Baarup Holmboe 08.11.2017
Per Agergaard Olsen 08.11.2017
Sarah Tarlev Holmboe 04.11.2016

Direktører

Navn Fra Til
Sarah Tarlev Holmboe 19.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Sarah Tarlev Holmboe 19.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

TANDLÆGE SARAH HOLMBOE OLSEN ApS

Østergade 40
7600 Struer

CVR

36498420

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

19. januar 2015

P-nummer

1020088709

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

Binavne

Branchekode

862300
Praktiserende tandlæger

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive tandlægevirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej