NIKLASG HOLDING ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 16. jan. 2015
 • CVR 36492082

Virksomheden NIKLASG HOLDING ApS befinder sig i branchen "Ikke-finansielle holdingselskaber" og har adresse i Søborg. De blev etableret i 16. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 529.928 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

530’ DKK

+169%

Egenkapital

1.007’ DKK

+88%

Omsætning

-

Resultat før skat

530’ DKK

+169%

Årets resultat

2022529.928 DKK
2021196.702 DKK
2020140.422 DKK
2019238.113 DKK
2018430.839 DKK
2017212.426 DKK
201649.307 DKK
20152.092 DKK

Likviditetsgrad

2.996 %

+28%
God

Afkastningsgrad

-1 %

+49%
Ikke tilfredsst.

Soliditetsgrad

97 %

+1%
God

Overskudsgrad

-

Balance

1.037’ DKK

+87%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

894’ DKK

+98%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -11’
  544’
  -
  -
  544’
  530’
  -
  530’
  -
  530’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  40’
  -
  -
  143’
  143’
  -
  -
  415’
  478’
  1’
  894’
  1.037’
  50’
  898’
  59’
  -
  1.007’
  -
  1.007’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  30’
  30’
  1.037’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
NIKLASG HOLDING ApS 16.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Gladsaxevej 58 · DK-2860 Søborg 01.02.2018
Gladsaxevej 58 · DK-2860 Søborg 16.01.2015 31.01.2018

Branchekode

Branchekode Fra Til
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 16.01.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-16 16.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 16.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
virksomheden tegnes af direktøren 04.11.2016
Selskabet tegnes af en direktør. 16.01.2015 23.08.2016

Direktører

Navn Fra Til
Niklas Gudmundsson 04.11.2016
Niklas Gudmundsson 16.01.2015 23.08.2016

Reelle ejere

Navn Fra Til
Niklas Gudmundsson 16.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

NIKLASG HOLDING ApS

Gladsaxevej 58
2860 Søborg

CVR

36492082

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

16. januar 2015

P-nummer

1020067841

Moderselskab

-

Binavne

Branchekode

642020
Ikke-finansielle holdingselskaber

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og anden virksomhed be-slægtet hermed.

Tegningsregel

virksomheden tegnes af direktøren

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-