JACOB ROSDAM EJENDOMME ApS

NORMAL
 • APS
 • Etableret 12. jan. 2015
 • CVR 36487704

Virksomheden JACOB ROSDAM EJENDOMME ApS befinder sig i branchen "Udlejning af erhvervsejendomme" og har adresse i Brovst. De blev etableret i 12. januar 2015 og er af virksomhedstypen Anpartsselskab.

Deres bruttofortjeneste lå i 2022 på 10.285 DKK, mens den i 2021 var på -1.858 DKK. Sidste år endte resultatopgørelsen på -10.251 DKK.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

-10’ DKK

+40%

Egenkapital

114’ DKK

+374%

Omsætning

-

Resultat før skat

-13’ DKK

+40%

Årets resultat

2022-10.251 DKK
2021-17.057 DKK
2020-13.350 DKK
2019-123.943 DKK
201824.955 DKK
201729.165 DKK
201614.219 DKK

Likviditetsgrad

-

Afkastningsgrad

1 %

+582%
Svag

Soliditetsgrad

14 %

+374%
Tilfredsst.

Overskudsgrad

-

Balance

810’ DKK

0%

Bruttofortjeneste

10’ DKK

+654%

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

-

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  10’
  -
  -1’
  -
  9’
  -
  -22’
  -
  -22’
  -13’
  -
  -13’
  -
  -10’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  18’
  -
  18’
  -
  -
  -
  276’
  294’
  27’
  50’
  -
  9’
  408’
  -
  810’
  50’
  64’
  -
  -
  114’
  -
  114’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  682’
  -
  -
  -7’
  15’
  -
  697’
  810’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
JACOB ROSDAM EJENDOMME ApS 12.01.2015

Adresse

Adresse Fra Til
Bratbjerg 106 · DK-9460 Brovst 12.01.2015

Branchekode

Branchekode Fra Til
682040 Udlejning af erhvervsejendomme 01.06.2015
999999 Uoplyst 12.01.2015 31.05.2015

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2015-01-12 12.01.2015

Registreret kapital

Kapital Fra Til
50.000 DKK 12.01.2015

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Selskabet tegnes af en direktør. 12.01.2015

Direktører

Navn Fra Til
Jacob Rosdam 12.01.2015

Reelle ejere

Navn Fra Til
Jacob Rosdam 12.01.2015

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

JACOB ROSDAM EJENDOMME ApS

Bratbjerg 106
9460 Brovst

CVR

36487704

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

12. januar 2015

P-nummer

1020055207

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

682040
Udlejning af erhvervsejendomme

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

-

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i samt udlejning af ejendomme samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Tegningsregel

Selskabet tegnes af en direktør.

Registeret kapital

50.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

-

Reklamebeskyttelse

Nej

Roller

Direktør

Bestyrelse

-

Revisor

-